brickspel

På bordet ligger 19 papperslappar i en rad. Alla är röda på den ena sidan och gula på den andra men i början är alla vända med den röda sidan upp. I ett drag får spelaren välja en röd lapp eller två röda lappar som ligger intill varandra och vända den/dem upp-och-ner till den gula sidan. Den som vänder på den sista röda lappen vinner spelet.

Finns det någon vinnande strategi?
Vilket blir svaret om antalet lappar från början är 20 istället för 19?
(Uppgiften ingår i Matematiklyftets problemlösningsmodul för gymnasieskolan och är författad av Paul Vaderlind)