NIM

Två spelare turas om att ta bort ett valfritt antal stickor (minst en) från en valfri hög, och den som tar sista stickan vinner/förlorar.