Faktorisering av polynom

Man kan försöka faktorisera med distributiva lagen eller med reglerna:

Om de ovanstående metoder inte fungerar kan man prova faktorisera genom att hitta rötterna till ekvationen polynomet=0. Det kan man antingen göra genom att lösa ekvationen med pq-formeln/kvadratkomplettering eller enligt följande:

Övning: