Grafen till en polynomfunktion

Repetera hur man skriver uttryck på olika former:

Vi börjar med andragradspolynom, egentligen repetition från kurs 2 men nu gör vi detta mycket säkrare och effektivare: