Polynom & ekvationer av högre grad

Faktorsatsen:

Bestämma parabelns ekvation om man har nollställen och en punkt vars x-koordinat inte är ett nollställe:

från parabel till funktion from visuellmatematik on Vimeo.

Vill du ha tre sätt att göra det på?