Intro, förkortning & förlängning

Förkortning och förlängning av rationella uttryck, börja titta på 7:30

Övning: Förenkla rationella uttryck