Växande & avtagande funktioner

Undersökning:
Rita en tangent till kurvan i punkten (Tangent-verktyget finns i undermenyn till fjärde verktyget från vänster). Ta lutning-verktyget (finns i undermenyn till vinkel). Välj flytta verktyget - pilen och dra i punkten. Vilket samband finns det mellan tangentens lutning och "vad gubben gör"?

Undersök funktionen
Detta är en graf till en tredjegrads polynomfunktion. På grafen ligger punkten A. I den punkten är en tangent dragen. Flytta punkten A. Observera tangentens lutning. Klicka på knappen "Färga kurvan", så färgas intervall där funktionen är växande grönt, och där funktionen är avtagande rött.