Linjär optimering

Kolla först på förklaringen till hur det fungerar och sedan på hur man gör det med GeoGebra med ett exempel taget från Origo 3b boken:
Varför?

Hur?
Hur löser man en linjär optimering problem med GeoGebra? Exemplet är ärligt stulet från Origo 3b av SanomaUtbildning: