Logaritmer & logaritmlagarna

1. Logaritm, introduktion:

Logaritm, introduktionsövning: lär dig att skriva om potenser -- logaritmer

Ladda ner övningen

2. Logaritm, räkneregler:

Logaritm, övning: lär dig att använda definitionen samt logaritmlagarna:

\(lgA+lgB=lg(A\cdot B)\)
\(lgA-lgB=lg(\frac{A}{B})\)
\(lgA^{B}=B\cdot lgA\)

E: uppgiftstyperna 1 och 2 på "krångelnivå" 1
C:uppgiftstyperna 1 och 2 på "krångelnivå" 2
A:uppgiftstyperna 1 och 2 på "krångelnivå" 3

Ladda ner övningen

Att skriva tal som en potens av ett annat tap
Skriv 3 som en potens med basen 10. Varning: vid oförsiktig användning spränger din hjärna! ;-)