Tillämpningar: grafisk och algebraisk lösning

Repetera exponentialfunktioner och tillämpningar från kurs Ma 1.

\(f(x)=C\cdot a^x\) är utgångsläge för lösningen av problem vi presenterar här.

\( f(x)\) = värdet
\( C\) = "utgångsläge"
\( a\) = förändringsfaktor
\( x\) = "tid"

Skriv upp formeln \(y=C\cdot a^x\) och ersätt variabler med värden från problemet och har man tur så har man bara en variabel kvar. Lös ekvationen med avseende på just den variabeln. Man kan då få en ekvation som är linjär, exponential eller en potensekvation.
Lösa med CAS i GeoGebra:

Lösa grafiskt med GeoGebra:

Lösa algebraiskt med papper och penna

Ladda ner övningen

Hur lång tid tar det innan en miljon blur två på kontot?