Nationella Provet Matematik 1b

Här är de gamla proven
Du får både del 1 och del 2 på en gång, sammanlagt har du 90 minuter att lösa båda, på del 1 har du bara huvudet att räkna med, på del 2 får du använda miniräknare:
del 1
del 2
För del 3, där du får använda miniräknare, har du 120 minuter:

del 3

Jippi, facit med förklaringar