Nationella Provet Matematik 1b del 3 lösning

Genomgång av del 3 på NP 2012 Matematik 1b:

Obs! Det som står på tavlan är oftast inte tillräckligt för full poäng, utan även det som jag säger ska skrivas ner som förklaring till uträkningarna.