Nationella Provet Matematik 2b del 2 lösning

Genomgång av del 2 på NP 2012 Matematik 2b: