Nationella Provet Matematik 2b del 3: lösning

Genomgång av del 3 på NP 2012 Matematik 2b:

Där det är lämpligt, är uppgifterna lösta både med papper/penna/miniräknare och även GeoGebra, då finns det två filmer till uppgiften

Kom ihåg att även när du löser uppgifter med hjälp av GeoGebra, så ställs fortfarande krav på redovisning, så du behöver framför allt förklara varför du gör något men även hur. Inga detaljer, men till exempel om du löser en ekvation i CAS, så skriv upp själva ekvationen, förklara varför den stämmer precis som vanligt men i stället för redovisning för hur du löser den, kan du skriva "löst i CAS". Om du använder en grafisk lösning, skissa gärna grafen och markera de viktiga punkterna.Papper, penna, räknare:

GeoGebra:Papper, penna, räknare:

GeoGebra:Papper, penna, räknare:

GeoGebra:Papper, penna, räknare:

GeoGebra:Papper, penna, räknare:

GeoGebra:GeoGebra:Papper, penna, räknare:

GeoGebra: