Nationella Provet Matematik 2c del 1: lösning

Genomgång av del 1 på NP 2012 Matematik 2c: