Utveckla och faktorisera uttryck

Du behöver repetera hur man:
- multiplicerar in i parenteser
- bryta ut ur parenteser

Momentets innehåll:
- multiplicera ihop parenteser
- utveckla kvadrerings- och konjugatreglerna
- faktorisera uttryck med distributiva lagen samt kvadrerings- och konjugatreglerna
- kvadratkomplettera uttryck