Nationella Provet Matematik 1c del 3 lösning

Genomgång av del 3 på Nationella Provet 2012 Matematik 1c:

Obs! Det som står på tavlan är oftast inte tillräckligt för full poäng, utan även det som jag säger ska skrivas ner som förklaring till uträkningarna.

Uppgift 15

NP Ma 1c uppgift 15 from visuellmatematik on Vimeo.


Uppgift 16
Uppgift 17


Uppgift 18

NP Ma 1c uppgift 18 from visuellmatematik on Vimeo.


Uppgift 19
Uppgift 20
Uppgift 21
Uppgift 22
Uppgift 23