Linjära funktioner

\(f(x)=k\cdot x+m\)

Egenskaper:

 

linjär funktion: \(f(x)=kx+m\)

 

ma 1 definitionsmängd (tillåtna x-värden)  alla x
värdemängd (tillåtna y-värden)  alla y
växande/avtagande

 växande när \(k>0\)

 avtagande när \(k<0\)

 

y-intercept (korsar y axel)  ja (m)
ma 2 extrempunkter (min/max)  inga
nollställen  kan finnas ett
ma 3 finns globala extrempunkter?  inga
  finns lokala extrempunkter?  inga
ma 4 asymptoter  inga