Potensfunktioner

\(f(x)=x^{a}\) ser olika ut beroende på värdet på konstanten \(a\)