Rationella funktioner

OBS! Linjära funktioner och polynomfunktioner är även de ett specialfall av rationella funktioner. I appleten här under tar vi bara upp sådana rationella funktioner där nämnaren är ett polynom av minst grad 1 med reella nollställen.