Från graf till funktionsuttryck

Hur gör man om man har en graf av en funktion för att få fram funktionsuttrycket?