Likformighet: topptriangel- och transversalsatser

Repetera likformighet:
Trianglarna är likformiga. Vrid och vänd på den vänstra, ändra skala med glidaren. Räkna ut sidan c med 1 decimals noggranhet.

Ladda ner övningen

Använd topptriangel- och transversalsatsen:
Bestäm själv silken sträcka du vill räkna ut, ta bort markeringen för den sträckan, vrid och vänd på triangeln, räkna!

Uppgifter:
2b: 5206 2c:4228
2b: 5217 2c: 4231