Läges- och spridningsmått

Video: att använda GeoGebra för att bearbeta data

Se till att du har förstått vad följande innebär:
Lägesmått:
-median
-medelvärde
-typvärde

Spridningsmått:
kring medianen:
-variationsbredd
-kvartiler
-kvartilavståndet
-percentiler (tog inte med detta i videon, men GeoGebra kan räkna det också)
kring medelvärdet:
- standardavvikelse