Ma 2a: Funktioner och icke-linjära ekvationer

Här går vi igenom:
funktionsbegreppet
potens- och expoenentialfunktioner
potens- och exponentialekvationer:
potensekvationerna ska lösas algebraiskt medan exponentialekvationer ska lösas grafiskt
definitions- och värdemängd