Potensfunktioner

Steg1: Snabb repetition av vad vi menar med olika exponenter när vi skriver tal i potensform:


Steg 2: Öppna GeoGebra på din dator eller bygg här nedan enligt instruktion i de tre videoinspelningarna, bygge1,2 och 3:

Bygg enligt instruktion och fundera 1:


Bygg enligt instruktion och fundera 2:

Bygg enligt instruktion och fundera - 3:Steg 3:Nu kan du med hjälp av ditt bygge göra några intelligenta iaktagelser:

  • Vilka egenskaper på a är viktiga för grafens utseende?
  • Ibland är grafen en tråkig rak linje, när?
  • Hur ser grafen ut om a är noll?

Hur ser olika funktioner ut då?:

Du kan trycka på knappar bredvid funktionsbeksrivningen eller trycka på de knappt synliga streckade funktionerna i ritområdet, så kopplas de ihop.


Steg 5: Titta på sammanfattningen om grafers utseende: