Exponentialfunktioner

Öppna GeoGebra på din dator eller bygg här nedan enligt instruktion i videon:

Nu kan du med hjälp av ditt bygge göra några intelligenta iaktagelser:

  • Var ser man värdet på C på grafen?
  • Ibland är grafen en tråkig rak linje, när?
  • På vilket sätt påverkas grafens utseende av värdet på a? När åker vi slalom och när klättrar vi om den "läses" från vänster till höger?

Har du tänkt klart? Titta på videon med genomgång:


Vi sammanfattar hur man skriver funktioner för förändringar över tid:


Och en övning i att skilja på linjära och exponentiala förändringar:

Skriv in funktionen, om du skriver fel två gånger får du det rätta svaret: