Vinklar

Vinklar vid parallella linjer:

Här nedan är exempel på vertikalvinklar, sidovinklar, alternatvinklar och likbelägna vinklar, försök att förstå vad orden betyder och öva sedan in dem: