Repetition

Här kommer en sammanfattning av olika "basekvationer" som innefattar potenser.

1. Vi löser ekvationerna med avseende på x och då är a och b i exemplen konstanter.

2. Vi tittar på hur man kan använda sig av exponentiella modeller i problemlösning: