Lösa andragradsekvationer: \(x(x+a)=0,\; x^2+ax=0 \)

Om övningen inte startar ladda ner den


Om sambandet mellan nollställen, ekvationen och grafen::
Öva på att skriva en ekvation utifrån givna nollställen
Du ser nollställen: \(x_1 \) och \(x_2 \), uppgiften är att skriva en ekvation som ger de lösningarna.
Skriv upp formeln:
\((x-x_1)(x-x_2)=0 \)
Ersätt \(x_1 \) samt \(x_2 \) med funktionens nollställen.
Utveckla - och simsalabim! Skriv in ekvationen!
OBS! Visst finns det oändligt många sådana ekvationer, vi skriver bara ett möjligt exempel. Om du inte kan hålla dig och vill veta redan nu hur man egentligen får reda på parabelns ekvation, gör även nivå 2.

Om övningen inte startar ladda ner den

Uppgifter ur origoboken Ma 2b:

2125, 2127, 2128