Logaritmer med godtyckliga baser

Ekvationer av typen \(b= a^x\) traditionellt löses med hjälp av en omskrivning till bas 10 eller e varpå man trollar lite med räkneregler för logaritmer. Med hjälp av modern digital teknik löses denna typ av ekvation med en rad: \(x=\log_{a}b\)