Riktningskoefficienten \( k\) och skärning med y-axel \( m\)

I föregående kurs började vi undersöka funktioner i allmänhet \( f(x)\) och linjära funktoner i synnerhet\( f(x)=kx+m \), räta linjen, pratade om \( k\) (lutningen, riktningskoefficienten) och \(m\) (där grafen skär y-axel).
Övning:

Ladda ner övningen

Genomgångar till uppgifterna:
läsa av \( k\)och \( m\) från ekvationen och grafen och att rita grafen om man har ekvationen
(Uppgifter 1-5 i övningen ovan)

Ligger punkten på linjen?
(Uppgift 6 i övningen ovan)

Var skär grafen koordinataxlarna?
(Uppgift 7 i övningen ovan)

Exempel på en punkt som ligger på linjen
(Uppgift 8 i övningen ovan)

\( k\)och \( m\) och en punkt
(Uppgift 9 i övningen ovan)