Olika sätt att skriva ekvationen för en rät linje

Vi har nu arbetat med räta linjens ekvation på k-form, men det går att skriva sambandet på olika sätt, var så god:

k-form

allmän form

Vi har sett att man kan skriva ekvationen för en rät linje på lite olika sätt.
För att använda trappstegsmetoden är det praktiskt att ha evationen på k-form, öva på att göra om allmän form till k-form:
Övning: skriv på k-form

Ladda ner övningen

enpunktsform

Nyfiken på ett exempel?