Algebraiska uttryck

Här bekantar vi oss med begreppet uttryck, beräknar värdet av uttryck, utvecklar och faktoriserar med distributiva lagen