Ekvationer, olikheter & formler

Här lär du dig att:
lösa linjära ekvationer
lösa ut variabler ur formler
lösa linjära olikheter