Linjära ekvationer

Övning: lösa ekvationer:

Ladda ner övningen
Genomgång: lösa ekvationer:

Att lösa ekvationer i ett steg (nivå 1-2):

Att lösa ekvationer i ett steg (nivå 3):

Att lösa ekvationer i ett steg (nivå 4-6):

Att lösa ekvationer i två steg (nivå 7-9):

Att lösa ekvationer med förenkling först (nivå 10):

Här behöver man först förenkla uttrycket i vänstra ledet så
att det ser bekant och enkelt ut. (Vissa av ekvationerna på den här nivån kan man även lösa utan att multiplicera in i parenteser, hur?)

Att lösa ekvationer med x i båda led (nivå 11):

Att lösa ekvationer med nämnare (nivå 12):

Var inte rädd:

Märkliga svar: