Olikheter

Att leka med intervall:

Här nedan kan du bekanta dig med intervall och begreppet olikhet. Laborera med talen, tryck på knappar, upptäck vad som händer.

Lite förkunskaper till att lösa olikheter

Resonerar om större och mindre på tallinjen

Pratar om vad som händer när man "gör samma sak" på båda sidor om olikhetstecken:

Lösning till en olikhet på tallinjen:

Intervallträning ;-):

Börjar med att ha intervallet på tallinjen, uppgiften är att skriva det symboliskt, med tecken "större" och "mindre".
(Övningen är inte interaktiv, det går inte att skriva svar någonstans, utan skriv svaret på ett papper och kolla om du har rätt sen):

Och nu tvärtom, du får ett intervall skrivet algebraiskt, du ska rita det på tallinjen.
(Övningen är inte interaktiv, det går inte att skriva svar någonstans, utan skriv svaret på ett papper och kolla om du har rätt sen):

"Ska det vara stt streck under eller inte?"

Och äntligen en regelrätt genomgång om hur man löser olikheter: