Förändringsfaktor

Video, en förändring:

Övning, från förändringsfaktor till förändringen:

Ladda ner övningen om den inte startar

Övning, från förändringen till förändringsfaktorn:

Ladda ner övningen om den inte startar


Video, flera förändringar:

Övning1: givna uppgifter

Övning2: hitta på egna uppgifter

Ladda ner övningen om den inte startar