Nationella Prov

Du som ska skriva Nantionella Proven med GeoGebra som digitalt verktyg kolla in Jonas Hall filmer
Ett exempel på en redovisning på en uppgift som man löst med GeoGebra. (Origo 2b, uppgift 10b, sid 71)

Med stort tack till Svenska GeoGebrainstitutet för filmerna!

Nationella Proven

I menyn till vänster hittar du videogenomgångar av uppgifterna.

Formelblad till Nationella Prov laddas ner här

Ladda ner nationella prov för kurs 1
Ladda ner nationella prov för kurserna 2-4