travelling salesman problem (TSP)

Instruktion:
Vem hittar den kortaste vägen? Travelling salesman problem är ett klassiskt optimeringsproblem: hitta kortaste vägen som uppfyller villkoren
1. Börja och sluta i samma stad (punkt).
2. Besök varje stad (punkt) exakt en gång.
För en kort instruktion, titta på videon.

Spelet: