Nationella Provet Matematik 2b del 1: lösning

Genomgång av del 1 på NP 2012 Matematik 2b:

En variant till av uppgift 7b